Gepubliceerd op 1 november 2016

Kinderen moeten in hun vrije tijd veilig kunnen samenkomen, sporten en spelen, zonder dat ze in aanraking komen met ongewenst gedrag, zoals pesten, discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag. Dit geldt ook voor andere kwetsbare groepen, zoals ouderen en mensen met een beperking.

'Wij maken er een punt van in Breda' is een campagne om het onderwerp 'Sociale Veiligheid' onder de aandacht te brengen van vrijwilligersorganisaties zoals sport- en hobbyclubs en bespreekbaar te maken. Zo kunnen we samenwerken aan sociale veiligheid en ongewenst gedrag voorkomen.

Wij maken er een punt van in Breda, jullie toch ook?
Wil jouw organisatie zich aansluiten en maken jullie er ook een punt van? Dan kun je gebruik maken van de toolkit bestaande uit het vierstappenplan, een poster om op te hangen en tips om aan te haken bij de campagne. Deze vind je op: https://www.breda-actief.nl/sociale-veiligheid/
Ook voor de vrijwilligers binnen je organisatie is het fijn werken als je zorg besteedt aan een veilige en prettige omgeving. Bovendien wil je als vrijwilligersorganisatie natuurlijk liever incidenten en aansprakelijkheidskwesties zoveel mogelijk voorkomen. Daarom is het goed om stil te staan bij de vraag of jouw organisatie sociaal veilig is.
Deze campagne wordt gevoerd in samenwerking met de Bredase partners: Breda Actief, Veilig Thuis, CJG Breda, GGD West Brabant en Radar.

Contactpersoon CJG Breda
Vrijwilligersorganisaties kunnen een vrijwilliger opleiden tot contactvertrouwenspersoon. CJG Breda biedt ondersteuning bij het signaleren en bespreken van sociaal onveilige situaties.