Gepubliceerd op 7 augustus 2017

Wil jij graag opvoedondersteuning geven aan gezinnen of maatje zijn voor een jongere? Dan is vrijwilligerswerk bij CJG Breda vast iets voor jou. Op 11 september starten we met een nieuwe cursus voor CJG-vrijwilligers gezinnen en CJG-vrijwilligers jeugd.

Gezinnen kunnen soms om allerlei redenen tijdelijk extra ondersteuning gebruiken. CJG Breda traint en begeleidt vrijwilligers om hen een steuntje in de rug te bieden. Je ondersteunt ze bij het vinden van antwoorden op vragen. Bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen, het organiseren van het huishouden of het aangaan van sociale contacten. Je lost niet de problemen voor de ander op maar helpt de ander om dit zelf te doen. Het doel van jouw ondersteuning is dat het gezin zelfstandig verder kan.

Jongerenmaatje
Ook jongeren kunnen wel eens wat ondersteuning gebruiken. Bijvoorbeeld als er gedoe is thuis, of op school. Als maatje wordt je een-op-een gekoppeld aan een jongere die op bepaalde punten in het leven even wat steun nodig heeft. Het kan gaan om het bieden van emotionele steun, hulp  bij zelfstandig wonen, of bijvoorbeeld het aangaan van sociale contacten. Ook als jongerenmaatje los je niet de problemen voor de ander op maar help je de ander deze zelf aan te pakken. Jongerenmaatje Rick: Als maatje kijk je naar de persoon zoals hij is en ben je er niet op uit om de ander te veranderen. Je helpt de ander juist om zichzelf te zijn, door aandacht te hebben, en soms ook veel geduld. Samen met de jongere bepaal je waaraan hij of zij wil werken.’

Scholing en begeleiding
Als CJG-vrijwilliger sta je er niet alleen voor. Naast de cursus bieden we je begeleiding en deskundigheidsbevordering. Ook organiseren we regelmatig themabijeenkomsten over allerlei interessante onderwerpen waar je je ervaringen kunt delen met andere vrijwilligers. Je maakt onderdeel uit van een team van CJG-vrijwilligers en professionals.

Data cursussen
De volgende cursus start op maandagavond 11 september. De vervolgbijeenkomsten zijn op: 25 september en 9 oktober van 19:30 tot 22:00 uur.  
Locatie: nog niet bekend.

Informatie en aanmelden
Heb je interesse? Meld je dan aan. Dit doe je door een mail te sturen naar:
vrijwilligers@cjgbreda.nl of contact opnemen met Sanne Bouw 06-23769258 (gezinnen), tel: 06-23114262 of Maaike Crijns (maatje), tel: 06-38283526.