Gepubliceerd op 3 oktober 2019

Wij zijn op zoek naar een actieve en energieke jeugdprofessional-wijk voor 24 uur per week tot 1 oktober 2020.

Wij zijn op zoek naar een actieve en energieke jeugdprofessional-wijk die uitstekende vraagverheldering verricht, beoordeelt dat de juiste expertise aansluit, kortdurende individuele begeleiding uitvoert en een samenhangend aanbod van preventieve activiteiten voor kwetsbare jeugdigen en hun ouders kan organiseren. Je bent present en zichtbaar in de wijk (scholen, huisartsen, jongerenwerk, buurthuizen, kinderopvang, wijkteams maatschappelijk werk etc.) waar je signalen opvangt en waar je je verbindt met andere, actieve wijknetwerken en sleutelfiguren.
Samen met de jeugdprofessional-coach ben je verantwoordelijk voor het oppakken van alle opvoed- en opgroeivragen of zorg je dat deze vragen op de juiste plek terecht komen. In verband met de pilot huisartsen waar een van de collega’s aan deelneemt komt er een functie jeugdprofessional-wijk beschikbaar voor een periode van een jaar.

Over CJG Breda
CJG Breda is een netwerkorganisatie waarin zes organisaties samenwerken om alle Bredase ouders en jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is een zaak van ouders en jeugd zelf. Je bent gericht op de positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn/haar omgeving. 

Doel van de functie

 • Het voorkomen van opgroei- en opvoedingsproblemen en het voorkomen van de noodzaak van niet vrij toegankelijke jeugdhulp;
 • Het normaliseren en versterken van het opvoedklimaat en bevorderen opvoedvaardigheid van ouders;
 • Het voorkomen van maatschappelijke- of schooluitval;
 • Het realiseren van activiteiten die gericht zijn op het vergoten van de zelfredzaamheid en eigen regie, stimuleren eigen oplossend vermogen, het versterken van het sociale netwerk van jeugdigen/gezinnen;
 • Het bevorderen van de veiligheid van de jeugdigen;
 • Het gericht op- en afschalen passend bij de hulpvraag.

Wat verwachten we van jou?
Gericht op preventie:
1. Pedagogische ondersteuning:

 • Advisering en kortdurende begeleiding;
 • Vroege interventie bij opgroeiproblemen en onveiligheid;
 • Laagdrempelige (groeps-) interventies gericht op versterking opvoed- en opgroeiklimaat;

2. Ontwikkeling jeugdigen

 • Versterken sociaal-emotionele vaardigheden van kwetsbare jongeren;
 • Ondersteuning kwetsbare jongeren in overgang van 18- naar 18+;

3. Cliëntondersteuning

 • Bieden van vraagverheldering en versterken van het sociale netwerk;
 • Integrale ondersteuning aan jeugdigen en gezinnen bij multi-problematiek.

4. Coördineren van zorg en ondersteuning

 • Casusregie bij zorg- en ondersteuning bij opvoed- en opgroeiproblematiek in het vrijwillig kader;
 • Coördineren, ontwikkelen en verbinden van formele en informele zorg en ondersteuning.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
 • Ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
 • Kennis en ervaring met (complexe) gezinssystemen, psychische problematiek bij ouders en/of jeugdigen, signalen en risicofactoren;
 • Ervaring met gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken o.a.  oplossingsgericht werken (OGW), sociale netwerkversterking en Signs of Safety;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving zoals jeugdwet, Meldcode en afwegingskader, privacywetgeving;
 • Basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, pedagogiek, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis van en affiniteit met kwetsbare jeugdigen en gezinnen;
 • Uitstekende (communicatieve) uitdrukkingsvaardigheden in woord en geschrift.

Organisatorische positie
Je werkt als jeugdprofessional-wijk in een netwerkorganisatie. De CJG-wijkteams zijn samengesteld uit jeugdprofessionals-wijk en jeugdprofessionals-coach die afkomstig zijn uit verschillende organisaties. Doordat deze vacature ontstaat bij een van onze IMW medewerkers kom je in dienst bij het IMW. Je valt daarmee hiërarchisch onder de manager van het IMW; de inhoudelijke aansturing vindt plaats door de CJG-manager.
Wij bieden

 • Een deels nieuw samengesteld team in één van de kwadranten in Breda;
 • Intervisiebijeenkomsten binnen het IMW met meerdere werksoorten;
 • Individuele coaching bij specifieke vragen;
 • Boeiend en afwisselend werk;
 • Deskundig, leuke en gezellige collega’s;
 • Een organisatie die oog heeft voor personeel en volop ontwikkelingskansen biedt;
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 9

Nieuwsgierig geworden en lijkt het je wat? Schrijf dan snel een motivatiebrief!

Reactietermijn
Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met:
Peter Dekkers, peter.dekkers@cjgbreda.nl telefoon: 06-12918371, jeugdprofessional-wijk
Millie Broers, mbroers@imwbreda.nl 06-22566288, manager IMW

De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op donderdag 17 oktober 9.00 uur.

Sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op  woensdag 23 oktober. Je ontvangt hierover per mail een uitnodiging.

Bij selectie word je gevraagd een VOG te overleggen. 

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar vacatures@imwbreda.nl t.a.v. Millie Broers, manager IMW o.v.v. sollicitatie jeugdprofessional-wijk vervanging ME