Gepubliceerd op 5 februari 2019

Het CJG-team Zuidwest is op zoek naar een enthousiaste collega die van aanpakken weet en die een passie heeft voor het werken met gezinnen, kinderen en jongeren. Een professional die zich als een vis in het water voelt op basisscholen en die een kei is in communicatie en samenwerken op alle niveaus in de samenwerkingsketen.
In deze functie werk je als coach maar ben je óók het vaste aanspreekpunt op een drietal basisscholen.

Jeugdprofessional - 32 uur ter vervanging van zwangerschap

Periode van 22 april – 16 september 2019

Over CJG Breda
CJG Breda is een netwerkorganisatie waarin acht organisaties samenwerken om alle Bredase ouders en jeugdigen van -9 maanden tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is een zaak van ouders en jeugd zelf. Je bent gericht op de positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn/haar omgeving. 

Wat verwachten we van jou?

 • Je werkt systeemgericht en coacht ouders en/of jeugdige zowel preventief als bij complexe vraagstukken gericht op versterken zelfredzaamheid; je betrekt het netwerk actief hierbij en zorgt dat de regie bij ouders blijft;
 • Je hebt het vermogen om een jeugdige en gezin te motiveren om hulp te aanvaarden;
 • Je hebt oog voor signalen, kunt handelen bij een vermoeden van onveiligheid en geweld rondom de jeugdige en past de Meldcode toe;
 • Je beslist op aanvragen om individuele, niet vrij toegankelijke jeugdhulp te verstrekken en schrijft bijbehorende beschikking. Je bewaakt dat specialistische zorg zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, wordt ingezet;
 • Je evalueert en toetst met ouders/de jeugdige het plan van aanpak;
 • Je werkt planmatig en doelgericht maar bent ook in staat creatief en out of the box te denken;
 • Je kunt je uitstekend schriftelijk uitdrukken voor verslaglegging, registratie en dossiervorming ten behoeve van het begeleidingsproces;
 • Je schakelt naar behoefte collega’s of specialisten in zoals het multidisciplinair Jeugd Adviesteam (JAT) om te consulteren;
 • Je deelt vragen, twijfels en zorgen m.b.t. gezinnen binnen het team en met relevante derden;


Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ;
 • Ervaring met opgroeien, ontwikkeling en het functioneren van jeugdigen;
 • Kennis en ervaring met (complexe) gezinssystemen, psychische problematiek bij ouders en/of jeugdigen, effecten op individuele gezinsleden, signalen en risicofactoren;
 • Ervaring met gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken o.a.  oplossingsgericht werken (OGW), sociale netwerkversterking en Signs of Safety;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving);
 • Basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, pedagogiek, socialisatie- en systeemtheorieën;
 • Kennis en affiniteit met vluchtelingenproblematiek;

Organisatorische positie
Je werkt als jeugdprofessional in een netwerkorganisatie. De CJG-teams zijn samengesteld uit professionals die ieder een eigen achtergrond en/of expertise hebben en die afkomstig zijn uit de verschillende organisaties. Doordat de zwangerschapsvervanging van een medewerker van het IMW is, kom je in dienst bij het IMW. Je valt daarmee hiërarchisch onder de manager van het IMW; de inhoudelijke aansturing vindt plaats door CJG-teamleiders.


Wij bieden

 • Een gezellig, enthousiast, flexibel en collegiaal team
 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving
 • Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie/ ondersteuning
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Sociaal Werk schaal 9

Herken jij je in bovenstaand profiel? Dan zoeken we jou!

Reactietermijn
Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met:
Michelle Crombach, michelle.crombach@cjgbreda.nl 06-48453437, jeugdprofessional
Millie Broers, mbroers@imwbreda.nl 06-22566288, manager IMW

De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op woensdag 20 februari 10.00 uur

Sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op woensdag 27 februari 2019.
Bij selectie word je gevraagd een VOG te overleggen. 

Stuur je sollicitatiebrief en cv naar secretariaat@cjgbreda.nl t.a.v. Millie Broers, manager IMW o.v.v. sollicitatie jeugdprofessional zuidwest
Voor meer informatie over CJG Breda zie  www.cjgbreda.nl