Gepubliceerd op 13 november 2018

Vanwege een sabbatical van een van de collega’s zoekt het VO-team een enthousiaste collega die op professionele wijze jongeren en gezinnen kan begeleiden en coachen. Minimaal enkele jaren ervaring is vereist voor deze functie.

Het betreft een tijdelijke functie van 7 maanden voor 32 uur per week in de periode van15 maart tot 15 oktober 2019.

Het VO-team is een team van CJG-professionals die direct of indirect vanuit alle voortgezet onderwijsscholen in Breda werkzaam zijn. Samen met zorgprofessionals van de school zorgen zij ervoor dat jongeren in staat worden gesteld hun schoolloopbaan succesvol te voltooien. In de meeste gevallen lukt dit ook. Er is echter een groep jongeren waar dit niet zo vanzelfsprekend is. In de brede range van factoren die jongeren kunnen belemmeren kunnen problemen in de thuissituatie, (onveiligheid, echtscheiding, armoede) maar ook kind-eigen factoren een rol spelen zoals gedragsproblemen, depressie, laag zelfbeeld enz. De CJG-professional gaat uit van de kracht en de mogelijkheden van de jongere en zijn netwerk en ondersteunt of neemt (tijdelijk) over als een jongere dit zelf niet meer kan door gebrek aan overzicht en inzicht, of vanwege andere redenen.

Over CJG Breda
CJG Breda is een netwerkorganisatie waarin acht organisaties samenwerken om alle Bredase ouders en jeugdigen van min 9 maanden tot 23 jaar te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien is een zaak van ouders en jeugd zelf. Het werk richt zich op de driehoek kind-ouders en omgeving. Het herstellen en versterken van het eigen probleemoplossend vermogen van de jeugdige en zijn ouders/ verzorgers, zo nodig met behulp van het eigen netwerk, is een belangrijke kerntaak.
Je bent gericht op de positieve ontwikkeling van de jeugdige en zijn/haar omgeving.
Voor meer informatie over CJG Breda zie  www.cjgbreda.nl

Vaardigheden

 • Analytisch vermogen voor het vertalen van de hulp-/ crisisvraag naar een professioneel plan van aanpak samen met de jongere en/of gezin;
 • Beschikken over (signalerings-) vaardigheden en te handelen bij een vermoeden van onveiligheid en geweld rondom de jongere, relevant overleg te voeren en de Meldcode toe te passen;
 • Kunnen beslissen op aanvragen om individuele, niet vrij toegankelijke jeugdhulpvoorziening te verstrekken na gedegen onderzoek en beoordeling. Bewaakt dat specialistische zorg zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig, wordt ingezet;
 • Outreachend, systeem- en vraaggericht kunnen werken, jongeren en/of ouders houden zelf de regie;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden voor het onderhouden van intensieve contacten met de jongere en/of ouders en uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • Schakelt naar behoefte collega’s of specialisten in zoals het multidisciplinair Jeugd Adviesteam (JAT) of Veilig Thuis om te consulteren en deelt vragen, twijfels en zorgen m.b.t. gezinnen binnen het team en met relevante derden;
 • Onze nieuwe collega is flexibel, stressbestendig en bezit een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor.

Functie-eisen

 • Een relevante afgeronde hbo-opleiding;
 • Geregistreerd in kwaliteitsregister SKJ
 • Hbo+ werk- en denkniveau;
 • Kennis van en ervaring met opgroeien en ontwikkelingsfasen van jongeren tussen 12 23 jaar en het functioneren van jongeren;
 • Kennis van en ervaring met (complexe) gezinssystemen en effecten op individuele gezinsleden, signalen en risicofactoren;
 • Kennis van en ervaring met gespreksmodellen en motiverende gesprektechnieken zoals oplossingsgericht werken, sociale netwerkversterking en Signs of Safety;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving (Jeugdwet, privacywetgeving);
 • Basiskennis van sociaalwetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, pedagogiek, socialisatie- en systeemtheorieën, psychische problematiek bij jongeren;
 • Kennis van en inzicht in het werkveld, het sociale domein en het hulpaanbod;
 • Kennis of ervaring in het intercultureel werken;
 • In bezit van rijbewijs en auto;
 • Werkzaam op vrijdag; andere dagen in overleg met het team.

Organisatorische positie
De CJG-coach werkt in een netwerkorganisatie en functioneert in generalistische teams binnen het CJG. Door verlof (sabbatical) van een CJG-coach in het VO-team ontstaat deze tijdelijke functie. De CJG-coach komt bij het IMW in dienst en valt daarmee hiërarchisch onder de leidinggevende van het IMW. Het IMW is één van de netwerkpartners in het CJG.

Wij bieden

 • Een enthousiast, flexibel en collegiaal team
 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving
 • Casuïstiek-, intervisie en collegiale consultatie/ ondersteuning
 • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform CAO Welzijn en maatschappelijke dienstverlening schaal 9

Reactietermijn
Heb je vragen over deze functie, dan kun je contact opnemen met:
Mady Omers (0648453354) of Femke Harmsen (0613872056)
Voor andere vragen kun je Millie Broers benaderen mbroers@imwbreda.nl 06-225 662 88

De inschrijftermijn voor deze tijdelijke vacature sluit op zondag 2 december 23.59 uur.

Sollicitatiegesprekken
De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 6 december en donderdagmorgen 13 december. Bij selectie word je gevraagd een VOG te overleggen.