Gepubliceerd op 21 december 2016

Vanaf januari 2017 is er een wijziging in de samenstelling van onze wijkteams en het VO-team. Een aantal CJG-professionals gaat zich als procesregisseur vanuit de gemeente bezighouden met meer complexe zaken waarbij meer speelt dan alleen problemen met opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld zaken waarbij de veiligheid van een kind in het geding is. Zij bieden geen ondersteuning bij opvoeden en opgroeien, dat blijft een zaak voor de School-CJG-ers en de CJG-coaches.

Deze ontwikkeling kan voor huidige klanten betekenen dat zij binnenkort met een andere CJG-er te maken krijgen. Hierover worden zij persoonlijk op de hoogte gebracht.

Voor scholen kan het betekenen dat er een andere School-CJG-er komt. De scholen die het betreft worden hierover tijdig door ons geïnformeerd.

Tijdens de overgangsfase kan het betekenen dat we niet binnen de gebruikelijke termijn nieuwe zaken kunnen oppakken en dat de wachttijd voor nieuwe klanten wat langer wordt. Uiteraard doen wij ons best zo snel de overgang zo soepel mogelijk te laten verlopen.