Gepubliceerd op 12 september 2019

Denk je aan scheiden...

... en wil je weten wat dit voor jou betekent?
Geef je dan op voor 'Goed uit elkaar'.
Er zijn 2 tot 3 keer per jaar thema-avonden op donderdag steeds van 19.00 tot 21.00 uur. De eerstvolgende bijeenkomsten zijn op 24 oktober, 31 oktober, 7 november, 14 november en 21 november 2019.
Je kunt je opgeven voor een of meerdere data.
Aan het eind van elke avond krijg je een naslagwerk mee over het onderwerp van die avond.
Voor deelname hoef je niet te betalen.

Tijdens de eerste bijeenkomst op 24 oktober zet je de voor- en nadelen van bij elkaar blijven of scheiden voor jezelf op een rij. Maatschappelijk werkers, gespecialiseerd in ouderschapsreorganisatie, begeleiden je hierin.

Op 31 oktober staan de Kinderen centraal: hoe vertel je hen dat je gaat scheiden, hoe ondersteun je hen. En hoe ga je samen verder met de opvoeding. Welke boeken en websites kun je raadplegen. Onze jeugdwerkers van het CJG geven je hierover advies.

Op de derde bijeenkomst, 7 november, worden de financiële gevolgen besproken. Je komt meer te weten over voorzieningen van de overheid, wetten en regelingen. Zoals belastingen, toeslagen, kinderbijslag, alimentatie, uitkeringen en pensioen. Wat je moet doen bij een eigen huis en hoe je verzekeringen splitst. Een sociaal raadsman geeft hierover informatie.

Tijdens de vierde bijeenkomst, 14 november, komt een advocaat uitleg geven over de echtscheidingsprocedure, de gang naar de rechtbank, samenwonen en co-ouderschap, alimentatie en schulden en het ouderschapsplan.

Tenslotte is de laatste bijeenkomst op 21 november. Tijdens deze bijeenkomst worden de specifieke gevolgen bij het hebben van een eigen huis en hypotheek tijdens een echtscheidng besproken. Aan de orde komen onder andere de te naam stelling van de hypotheek, de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de verkoop van de woning. Een sociaal raadsman geeft hierover informatie.

Plaats van de bijeenkomsten: IMW, Willemstraat 20, 4811 AL Breda (vlakbij het NS station).

Je kunt je aanmelden voor een of meerdere avonden via 076 – 530 58 88 of met een mail naar antwoord@imwbreda.nl.