Gepubliceerd op 29 november 2016

De twee Ziekenhuis-CJG’ers Hannie Bankers en Dorrit Verzeijl die inmiddels een jaar lang als pilot in het Amphia Ziekenhuis Langendijk werken, worden door ouders met het rapportcijfer 8 gewaardeerd. Uit de evaluatie van de pilot blijkt dat ouders de snelle hulpverlening waarderen, ouders zich gehoord voelen en de Ziekenhuis-CJG’er hen helpt met vaak kleine stappen de thuissituatie veiliger of beter te maken. Het college van burgemeester en wethouders besluit deze werkwijze voort te zetten en trekt hiervoor 136.000 euro uit.

De evaluatie geeft een eerste beeld van de werkwijze en de inzet van de Ziekenhuis-CJG’er. Zeventig ouders geven gemiddeld een acht voor de extra hulp en het luisterend oor die de ziekenhuis CJG’ers bieden en de brug die zij slaan tussen kinderarts en de thuissituatie. De kinderarts verwijst ouders of jongeren door naar de Ziekenhuis-ÇJG’er als lichamelijke klachten geen medische oorzaak hebben. Of als medische problemen gepaard gaan met opgroei- en opvoedproblemen.  Door de gezamenlijke aanpak krijgen kinderen en jongeren die dit nodig hebben complete hulpverlening.

Patrick van Lunteren, wethouder Jeugd: ‘De Ziekenhuis-CJG’ers helpen jeugd en ouders in hun thuissituatie zodat ze makkelijker weer verder kunnen. Uniek is dat zij de situatie vanuit de medische en de sociale invalshoek bekijken. Door de samenwerking met kinderartsen ontvangen jeugd en ouders eerder de juiste hulp en kan worden voorkomen dat zij terecht komen in de zwaardere hulpverlening.’ 

De regio Breda doet als eerste regio ervaring op met deze werkwijze. Om ook op langere termijn de effectiviteit van deze werkwijze in beeld te krijgen ontvangen de samenwerkende organisaties  150.000 euro van de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (ZonMw) voor onderzoek.

De Ziekenhuis-CJG’er is een samenwerkingsverband tussen het Amphia Ziekenhuis, Careyn, GGD West-Brabant en de Gemeente Breda.