Gepubliceerd op 12 oktober 2017

Boos!

Bijna iedere ouder kent het tafereel, een peuter die een woedeaanval krijgt in de supermarkt. Dat negeren dan vaak het beste werkt, weten we wel. Maar wat doe je als je kind lang na de peuterpubertijd snel boos doet?

Gevoelens herkennen
Geruststellende gedachte: boosheid is een emotie waar je kind mee om kan leren gaan. Jij kan helpen. Benoem de gevoelens van je kind van jongs af aan: ‘Wat een verdriet, heb je je pijn gedaan? Of, je kijkt zo bang, ben je geschrokken?’ Luister goed naar je kind, dan kun je zijn of haar gevoelens goed begrijpen en met hem bespreken. Spreek gevoelens uit voor je kind als het dat zelf niet kan. Soms weet je kind niet of het nou boos, bang of eigenlijk heel verdrietig is.

Emotioneel evenwichtig
Van alle emoties wordt boosheid het meest onderdrukt. Boosheid wordt vaak afgekeurd omdat het bij kinderen kan resulteren in gedrag als schreeuwen, schoppen, slaan of bijten. Het ontstaat als het anders loopt dan je kind dacht of wilde. Deze emotie varieert in uiting van ergernis tot razernij en kan heftig voor jou en je kind zijn. Toch is boosheid een emotie waarvan het goed is dat je kind die leert ervaren en uiten om tot een emotioneel evenwichtig persoon uit te kunnen groeien.

Tips:
• Leer je kind dat hij wel boosheid mag voelen maar dat het niet de bedoeling is dat hij iemand pijn doet.
• Op het moment dat je kind woedend is, heeft het geen zin om over zijn boosheid te praten. Wacht daarmee tot je kind (en jijzelf) is afgekoeld. Vertel dan op een rustige maar duidelijke manier dat boze gevoelens er mogen zijn, maar het gedrag dat daarmee gepaard gaat niet.
• Als je kind slaat of schopt, doe dan niet hetzelfde. Schreeuwen en je stem verheffen helpt evenmin. Grijp wel meteen in als je kind iemand anders pijn doet.

Eerst denken, dan doen
Het ene kind is van nature temperamentvoller dat het andere. Er kan dus een groot verschil zijn tussen twee kinderen hoe ze hun boosheid uiten. Ook voor jou als ouder is het interessant om te bekijken hoe je zelf met deze emotie omgaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met je eigen boosheid waar je kind bij is? Het zinnetje ‘Eerst denken dan doen’, kan je kind helpen: leer hem eerst te denken en dan pas te doen als hij boosheid op voelt komen.