Gepubliceerd op 6 maart 2018

CJG Breda zoekt voor haar team voortgezet onderwijs per direct een CJG-coach voor 32 uur per week.

Het team Voortgezet Onderwijs (VO-team) richt zich op jongeren vanaf 12 jaar, hun ouders en andere mensen in hun omgeving. Gezien de doelgroep is het VO-team vaak te vinden op de middelbare scholen binnen de gemeenten Breda, Alphen-Chaam en Baarle-Nassau.
Wij zijn op zoek naar een ervaren collega die ons team voor 32 uur per week komt versterken. In eerste instantie gaat het om een dienstverband van een jaar. Je zult in dienst komen bij MEE West-Brabant.

Over CJG Breda
Het CJG is er om alle Bredase ouders en jeugdigen, van 9 maanden tot 23 jaar, te ondersteunen bij kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Opvoeden en opgroeien moet vooral een zaak zijn en blijven van ouders en jeugd zelf (lees meer op www.cjgbreda.nl).
CJG Breda is een netwerkorganisatie waarbinnen verschillende jeugdprofessionals werken: de School CJG-er, de CJG coach, de procesondersteuner vrijwilligers en de procesregisseur. De jeugdprofessional is hiërarchisch geplaatst onder de leidinggevende van een van de partnerorganisaties. De Jeugdprofessional functioneert in zelforganiserende, generalistische teams binnen het CJG.
De functie
De CJG coach is er voor alle jeugdigen. Voor de circa 85% van de jongeren en gezinnen waar het goed mee gaat, voor de circa 10% van de jongeren en gezinnen die een duwtje in de rug nodig hebben en voor de circa 5% die te maken hebben met complexe problematiek.
Als CJG-coach biedt je voornamelijk ondersteuning aan jongeren en hun gezinnen bij opvoed- en opgroeivragen. Je bent het vaste, vertrouwde gezicht voor de jongere en het gezin en coacht hen bij het vinden van oplossingen voor hun vragen. Je brengt de sterke kanten en krachten van de betrokkenen in kaart en weet deze te benutten en te versterken. Samen met de jongere en het gezin kijk je welke hulpvragen en problemen zich voordoen en welke ondersteuning nodig is. Je zorgt er hierbij voor dat de ondersteuning zoveel mogelijk plaatsvindt in de omgeving van de jongere of het gezin, bijvoorbeeld thuis of op school.
Je richt je als CJG-coach waar nodig op opvoedkundige, relationele, materiële, individuele, financiële en maatschappelijke vragen van de jongeren binnen het gezin. Je coördineert de hulpverlening, indien op meerdere leefgebieden ondersteuning in het gezin nodig is en versterkt de mogelijkheden van het gezin om zelf de regie weer in eigen hand te krijgen. Indien de jeugdige en/of gezin is aangewezen op specialistische zorg, zal deze ook zo dicht mogelijk bij de eigen leefomgeving plaatsvinden. Jij blijft daarbij het centrale aanspreekpunt. Als het specialistisch zorgtraject is afgesloten houd je de vinger aan de pols. En gaat het goed, dan houd je een oog in het zeil bij belangrijke momenten en blijft verder op afstand.
De CJG-coach is onderdeel van het VO-team (voortgezet onderwijs). De CJG-coach is, net zoals alle teamleden, verantwoordelijk voor deeltaken binnen het team, zoals deelname aan werkgroepen, preventieve activiteiten, enz.
Functie-eisen

 • Afgeronde relevante HBO opleiding;
 • Geregistreerd in het kwaliteitsregister SKJ;
 • Kennis van relevante wet- en regelgeving;
 • Basiskennis van sociaal-wetenschappelijke theorieën over menselijk gedrag, pedagogiek, socialisatie- en systeemtheorieën, psychische problematiek bij jeugdigen;
 • Kennis van de ontwikkelingsfasen van de leeftijdscategorie 12 tot 23 jaar.
 • Kennis van en inzicht in het werkveld, het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken.
 • Minimaal 3 jaar ervaring in het werken met jongeren van 12 tot 23 jaar en hun systeem, waar
 • sprake is van complexe problematiek.              
 • Kennis van en ervaring met oplossingsgericht werken is een pré.
 • Ervaring in het intercultureel werk is een pré.

Vaardigheden

 • Analytisch vermogen en in staat om creatief te kunnen denken;
 • Outreachend, systeemgericht en vraaggericht kunnen werken;
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Durven positioneren;
 • Flexibiliteit en stressbestendigheid;
 • Kunnen plannen en organiseren;
 • Vertrouwen hebben in eigen kunnen en handelen;
 • Kritisch en aanspreekbaar zijn op eigen handelen;
 • Een gezonde dosis relativeringsvermogen en humor. 

Wij bieden:

 • Een boeiende, dynamische en afwisselende werkomgeving;
 • Casuïstiek-,  intervisie en collegiale consultatie / ondersteuning;
 • Een functie voor de duur van een jaar;
 • Een dienstverband bij MEE;
 • Salarisschaal 9 van CAO Sociaal werk en arbeidsvoorwaarden CAO gehandicaptenzorg.

De vacature wordt tegelijkertijd binnen het netwerk en buiten het netwerk uitgezet. Bij gelijke geschiktheid gaat onze voorkeur uit naar een man.

Reactietermijn
Je kunt reageren op deze vacatures door je sollicitatiebrief en CV te mailen naar: secretariaat@cjgbreda.nl.

De inschrijftermijn voor deze vacature sluit op 21 maart. De eerste ronde sollicitatiegesprekken zullen worden gevoerd op 26 maart. De tweede ronde zal plaatsvinden op 29 maart. Bij selectie word je gevraagd een VOG te overleggen.
Heb je vragen over de functie, dan kun je contact opnemen met Mady Omers 06-48453354 of Ine van Bree op 06-23364751.