Gepubliceerd op 15 januari 2018

Donderdagavond 11 januari jongstleden ontvingen 46 CJG-vrijwilligers tijdens het Nieuwjaarsfeest een certificaat voor het succesvol doorlopen van een vrijwilligerscursus. De uitreiking werd gedaan door wethouder Patrick van Lunteren. Ook werden de vrijwilligers in het zonnetje gezet die in 2017 de cursus Schatten van Ouders hebben gegeven.

 

Vrijwilligers vervullen een belangrijke taak binnen CJG Breda. Zij bieden op een laagdrempelige manier ondersteuning aan ouders en jeugd bij het opvoeden en opgroeien. Bijvoorbeeld door het geven van opvoedondersteuning in gezinnen, als maatje voor een jongere, door koffie- en voorlichtingsbijeenkomsten te organiseren of als cursusleider positief opvoeden. CJG-vrijwilligers volgen een basiscursus van CJG Breda zodat ze niet onvoorbereid aan de slag gaan. 

Iets voor een ander betekenen
Ouders en jongeren zijn zelf de grootste deskundigen als het om opvoeden en opgroeien gaat. CJG-vrijwilligers ondersteunen hen hierbij. Door hun eigen kennis en ervaring met opvoeden in te zetten, kunnen zij veel voor een andere betekenen, op basis van gelijkwaardigheid.

Start nieuwe basiscursus in februari
Heb je belangstelling om als vrijwilliger voor CJG Breda te werken? Meld je dan snel aan voor de volgende basiscursus die start op maandagavond 5 februari. Deze cursus bestaat uit drie bijeenkomsten op maandagavonden van 19:30 tot 22:00 uur. De volgende data zijn 19 en 26 februari. Kijk hier voor meer informatie.