Kinderen van de basisschool kunnen goed aangeven wat ze willen tijdens het spelen. Ze zijn in staat samen te spelen en kunnen onderhandelen. Dat betekent niet dat ze het altijd met elkaar eens zijn.

Tip 1.
Als kinderen van mening verschillen is het goed ze de kans te geven om zelf een oplossing te zoeken. Een kind dat heeft geleerd een ruzie op te lossen, weet meestal ergens anders ook hoe het voor zichzelf moet opkomen.

Tip 2.
Loopt een ruzie echt uit de hand dan kun je de ‘partijen’ het beste uit elkaar halen. Zet ze even apart bijvoorbeeld op de gang of hun kamer. Vraag hen daarna wat er is gebeurd. Je kunt ze helpen een oplossing te bedenken om samen weer verder te kunnen spelen.

Tip 3.
Merk je dat kinderen een verschil van mening op een vreedzame manier proberen op te lossen? Geef ze dan een compliment.

Tip 4.
Leer je kinderen hoe ze met woorden een ruzie kunnen oplossen. Voorkom dat je als ouder bij een slaande ruzie ingrijpt door zelf tikken uit te delen. Kinderen gaan dan denken dat boosheid en slaan bij elkaar horen.

Tip 5.
Als je kind echt angstig of onzeker is, probeer dan uit te zoeken waardoor dat komt. Je kind gaat zich dan sterker voelen omdat het niet meer alleen staat met zijn angst.

Tip 6.
Kinderen die zich ‘lastig’ gedragen uit onmacht, onzekerheid of angst hebben een ouder nodig die geduld met hen heeft. Samen kijken wat er aan de hand is. Samen zoeken naar een oplossing. Complimentjes geven als spelen goed gaat. Stapje voor stapje verder gaan.

Tip 7.
Maak eens een uurtje tijd om samen met je kind iets leuks te doen. Laat merken dat jij er ook van geniet, dat hij of zij voor jou belangrijk is. Betrek je kind bij dingen waarbij het zich buitengesloten voelde. Dan groeit bij je kind het gevoel dat het meetelt.

Tip 8.
Praten met anderen kan opluchten. Zit je ergens mee dan kun je ook altijd bellen met het CJG of contact opnemen met de CJG-er bij jou in de wijk.