Kleine kinderen hebben vaak veel fantasie. Ze kunnen helemaal in hun spel opgaan en alles om zich heen vergeten. Al spelend ontdekt je kind wat het allemaal kan en leert het met andere kinderen om te gaan.

Tip 1.
Veel kinderen hebben thuis het rijk alleen en zijn niet gewend om de aandacht of het speelgoed te delen. Geef uitleg: “Thuis heb je je eigen speelgoed. Hier is het speelgoed van alle kindjes en niet alleen van jou. Ook de andere kindjes mogen ermee spelen.”

Tip 2.
Kinderen leren door imiteren. Leer je kind hoe het met bepaalde situaties kan omgaan door het voorbeeld te geven. Laat bijvoorbeeld zien wat je moet doen om, zonder ruzie, met het speelgoed van een ander te kunnen spelen: “We gaan het samen vragen.”

Tip 3.
Hoe je samen kunt spelen, samen kunt delen, voor jezelf kunt opkomen of het, na een ruzie, weer goed kunt maken, kun je kinderen leren door zelf met hen mee te spelen.

Tip 4.
Geef complimentjes als er leuk wordt gespeeld! Laat merken dat je dat fijn vindt. Je stimuleert je kind het meest door het te belonen wanneer iets goed gaat. Commentaar of straf als iets minder goed of misgaat, is meestal niet effectief.

Tip 5.
Je kind kan onzeker worden als het iets niet kan dat een ander kind wel kan: alleen naar de WC gaan, zich aankleden. Het ene kind trekt zich terug, bang om ‘dom’ of ‘onhandig’ te zijn. Een ander kind overschreeuwt die onzekerheid door brutaal of stoer te doen. Is je kind angstig of onzeker, probeer dan uit te zoeken waardoor dat komt. Geef complimentjes voor dingen die je kind wel goed kan. Zo help je je kind stapje voor stapje bij het vergroten van zijn zelfvertrouwen.

Tip 6.
Maak eens een uurtje tijd vrij om samen met je kind iets leuks te doen. Laat merken dat jij er ook van geniet, dat hij of zij voor jou belangrijk is. Betrek je kind bij dingen waarbij het zich buitengesloten voelde. Dan groeit het gevoel dat het meetelt.

Tip 7.
Het kan heel prettig zijn om ervaringen uit te wisselen met andere ouders. Gaat het thuis wat stroever dan kan dat opluchten. Zit je ergens mee dan kun je ook altijd bellen met het CJG of contact opnemen met de CJG-er bij jou in de wijk.