‘Mijn kind luistert niet! Drie keer moet ik mijn zoon van 7 iets vragen voordat hij gehoorzaamt.’

Dat een kind niet altijd lief en gehoorzaam is, is heel normaal. Maar een kind moet wel leren gehoorzamen. Er kunnen verschillende redenen zijn waarom je kind niet gehoorzaamt. Bijvoorbeeld omdat je iets vraagt terwijl het ergens helemaal in opgaat, de tv of een spel. Maar je kind kan ook tijd nodig hebben om te reageren. Of er gewoon al aan gewend zijn dat je wel een aantal keren roept. Misschien ben je als ouder niet duidelijk genoeg en kan je kind daarom niet gehoorzamen.

Download onze "Leren gehoorzamen, hoe kan ik duidelijk zijn?" flyer.

Tip 1.
Roep bijvoorbeeld eerst de naam van je kind en kijk of je de aandacht hebt. Leg dan duidelijk en rustig uit wat je wilt dat er gebeurt.

Tip 2.
Vermijd het woord ‘niet’ om te voorkomen dat je kind onthoudt wat het juist niet moet doen. Vervang ‘Niet op straat lopen!’ door ‘Op de stoep blijven, dat is veiliger’. Je kind is dan sneller geneigd om te luisteren.

Tip 3.
Bedenk wat je wilt van je kind. Als je verschillende opdrachten tegelijkertijd geeft, weet je kind niet wat je nou precies verwacht. Beperk je tot één opdracht en geef je kind de tijd om even - vijf tellen is vaak al voldoende - na te denken over wat je vraagt of zegt. Vraag je af of je kind, gezien de leeftijd, daadwerkelijk aan je verwachting kan voldoen. Een peuter kan bijvoorbeeld niet zijn kamer opruimen.

Tip 4.
Stel je een vraag bijvoorbeeld ‘Wil je nu naar bed gaan?’ dan kan je kind gemakkelijk ‘Nee’ zeggen. Beter is het om rustig duidelijk te maken wat je verwacht: ‘Ik wil dat je nu naar bed gaat.’ Je kunt je kind ook laten kiezen bijvoorbeeld: “Wil je de melk nu of na Sesamstraat opdrinken?’.

Tip 5.
Als je kind na een herhaling en een maatregel nog niet luistert, dan kan een timeout helpen. Zet je kind dan bijvoorbeeld even op de gang. Doe dat kort, afhankelijk van de leeftijd maximaal vijf minuten. Voor een peuter is een minuut lang genoeg. Tijdens de time-out kunnen jullie allebei even tot rust komen en herstellen.

Tip 6.
Huisregels geven structuur en rust. Bijvoorbeeld: de tv gaat pas aan na het ontbijt, elke dag een half uur achter de computer. Zijn er veel regels, dan kan je kind die misschien niet goed onthouden. Ga eens na aan welke regels je kind zich moet houden en of ze reëel zijn gezien de leeftijd van je kind.