Hoe gaan wij om met uw klacht?

CJG Breda doet haar uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U kunt dit kenbaar maken bij uw CJG contactpersoon, via info@cjgbreda.nl of via 0800-444003. In eerste instantie gaat uw CJG contactpersoon een persoonlijk gesprek met u aan. Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt het waar mogelijk direct opgelost. Wij streven ernaar om het probleem in een vroeg stadium te herstellen of te verbeteren.

Heeft u met uw CJG contactpersoon gesproken en heeft u nog steeds een klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen via dit klachtenformulier. In de klacht staat uw naam, adres, telefoonnummer, naam jeugdige, naam van de betrokken CJG contactpersoon, beschrijving van de klacht, datum van de gebeurtenis en suggestie/verbetertip. De klachtencoördinator van CJG Breda behandelt dan uw klacht. Wij gaan ervan uit, dat u hier een bevredigend antwoord krijgt.

Maar als dit niet het geval is, dan is er de mogelijkheid om uw klacht in te dienen bij de Commissie Ombudsman. De Commissie Ombudsman is een onafhankelijke commissie, die klachten van burgers over bejegening of het krijgen van te weinig informatie pas behandelt op het moment dat u in eerste instantie geen bevredigend antwoord hebt gekregen op uw klacht. In deze klachtenregeling staat hoe de behandeling van een klacht in zijn werk gaat. Het recht op een zorgvuldige behandeling van uw klacht staat hierin centraal.

Als u vragen heeft over deze klachtenregeling, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator van CJG Breda via info@cjgbreda.nl of via 0800-444003. 

Lees hier de klachtenregeling CJG Breda