De CJG-professionals doen hun uiterste best je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Je kunt dit kenbaar maken bij je CJG contactpersoon, via info@cjgbreda.nl of via 0800-444003. In eerste instantie zal je CJG contactpersoon een persoonlijk gesprek met je aangaan. Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt het, waar mogelijk, meteen opgelost. Wij streven ernaar om het probleem in een vroeg stadium te herstellen of te verbeteren. 

Heb je met je CJG contactpersoon gesproken en heb je nog steeds een klacht? Dan kun je een schriftelijke klacht indienen bij CJG Breda door het invullen van het digitale klachtenformulier. De klachtencoördinator van CJG Breda behandelt dan je klacht. Wij gaan ervan uit, dat het CJG Breda je klacht naar wens afhandelt. Is dit toch niet het geval, dan kun je je klacht indienen bij de Commissie Ombudsman (www.breda.nl/ombudsman). Deze onafhankelijk commissie neemt een klacht pas in behandeling als alle vorige stappen zijn doorlopen.

In deze klachtenregeling staat hoe de behandeling van een klacht in zijn werk gaat. Het recht op een zorgvuldige behandeling van je klacht staat hierin centraal.  
Heb je nog vragen over deze klachtenregeling, neem dan contact op met de klachtencoördinator van CJG Breda  via info@cjgbreda.nl of via 0800-444003.

Vertrouwenspersoon
Met vragen of klachten over bejegening, communicatie, procedures of besluiten kun je gratis een beroep doen op  een onafhankelijke vertrouwenspersoon.  De vertrouwenspersoon heeft als taak ouders of jeugdigen te ondersteunen. Klanten van CJG Breda kunnen voor een vertrouwenspersoon terecht bij het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) of telefoonnummer 088-555 1000.