Klachtenafhandeling
Voor ouders en jeugd

1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

Toch ontevreden? Laat het ons weten.
We doen ons uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. U bespreekt dit in eerste instantie met de (contact)persoon die de ontevredenheid heeft veroorzaakt. Maar het kan zijn, dat u niet tevreden bent over de reactie of dat u liever niet uw ontevredenheid bij diezelfde persoon kenbaar maakt. In dat geval kunt u een klacht indienen. U kunt dit doen via info@cjgbreda.nl of via het online klachtenformulier op de website.
Waarover kunt u klagen:

  • Er kan worden geklaagd over een "gedraging". Daaronder valt het handelen van een persoon (actief iets doen), maar ook het nalaten om iets te doen.
  • Ook kan worden geklaagd als u niet tevreden bent over de manier waarop uw (aan)vraag wordt/is afgehandeld.

Indien u een klacht indient, geef dan zo goed mogelijk door: uw naam, adres, telefoonnummer, naam jeugdige, naam van de betrokken CJG-contactpersoon, beschrijving van de klacht, datum van de gebeurtenis en eventueel suggestie/verbetertip. Binnen 5 werkdagen wordt contact met u opgenomen en wordt u geïnformeerd over de verdere gang van zaken.
In eerste instantie gaan we een bemiddelingsgesprek met u aan. Het doel van zo’n persoonlijk gesprek is om de klacht naar tevredenheid van beide partijen uit de wereld te helpen. Het streven is om begrip voor elkaars standpunt te bereiken door over en weer elkaars zienswijze te vertellen en te luisteren naar elkaars visie. Als er sprake is van onduidelijkheid of een probleem, dan wordt het waar mogelijk direct opgelost.

Formele klachtenregeling
Mocht het persoonlijk gesprek niet tot een oplossing leiden en heeft u nog steeds een klacht? Dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij een onafhankelijke klachtencommissie. De klachtencommissie behandelt pas klachten op het moment dat u in eerste instantie geen bevredigend antwoord hebt gekregen op uw klacht.
Indien u een klacht wilt indienen/indient bij de klachtencommissie treedt er een vrij formele regeling in werking. Dit betreft o.a.: de termijn waarbinnen u een klacht kunt indienen; wie mag een klacht indienen; hoe gaat de klachtencommissie verder te werk etc. U kunt de formele klachtenregeling opvragen via info@cjgbreda.nl.

Onafhankelijke Vertrouwenspersoon
Een klager kan gratis beroep doen op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Dit geldt voor jeugdigen onder de 18 jaar, maar ook ouders/verzorgers kunnen de vertrouwenspersoon raadplegen.
Een vertrouwenspersoon kan de klager helpen door te luisteren, mee te denken, te informeren en te adviseren, of te ondersteunen bij eventuele klachtenprocedure. Indien een onafhankelijke vertrouwenspersoon gewenst is, kan een beroep worden gedaan op het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ). Dit is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenswerk. Vertrouwenspersonen zijn bereikbaar via het landelijk nummer 088-555 1000, per mail via info@akj.nl of via het contactformulier op de website van het AKJ (www.akj.nl).

Als u nog algemene vragen heeft over hoe een klacht wordt behandeld, dan kunt u contact opnemen met de klachtencoördinator via info@cjgbreda.nl