Spijbelen

Er zijn vast wel eens van die uurtjes waar je écht geen zin in hebt. Of van die dagen dat je helemaal niet naar school wilt gaan.

Waarom toch naar de les?

Als je spijbelt, ga je achterlopen. Je mist de uitleg van de leraar. Het huiswerk en de lesstof moet je later weer inhalen. Daardoor krijg je het juist steeds drukker. En dat maakt school er niet leuker op.

Heeft spijbelen positieve kanten?

Als je spijbelt, krijg je een gesprek met je mentor of decaan. Je zit daar natuurlijk niet op te wachten, maar het geeft je wel een kans om je problemen te bespreken. Waarom spijbel je? Zo kunnen jullie samen op zoek naar een oplossing.

Praat over je problemen

Als je spijbelt omdat je problemen hebt, praat er dan over met iemand die je vertrouwt. Misschien hebben je ouders, broer, zus, vrienden of vriendinnen goede ideeën over hoe je jouw problemen kunt oplossen. Je staat er dan niet meer alleen voor.

Je kunt ook praten met je mentor of met de vertrouwenspersoon op school. Of (anoniem) met bijvoorbeeld iemand van De Kindertelefoon: 0800-0432.

De leerplichtambtenaar

Als je blijft spijbelen, schakelt school de leerplichtambtenaar in. Die gaat samen met school, je ouders en jou op zoek naar een oplossing.

De leerplichtambtenaar kan bijvoorbeeld Bureau Jeugdzorg om hulp vragen. Als je dan nog blijft spijbelen, kun je een Halt-straf krijgen. Ook kan het zijn dat je ouders een boete krijgen.

Kijk ook eens bij:

  • OM.nl – informatie over spijbelen en straf
  • LAKS.nl – Landelijk Aktie Komitee Scholieren
Deel dit artikel

Voor jou