Ik heb dyslexie

Heb je moeite met lezen of spellen? Haal jij wel eens cijfers of letters door elkaar? Misschien heb je dyslexie. Mensen met dyslexie herkennen woorden minder goed en lezen daarom langzamer of met fouten. Ook hebben ze moeite met spelling.

Onzeker door dyslexie

Als je nog niet weet dat je dyslexie hebt, dan kun je je erg onzeker voelen. Misschien denk je dat je dommer bent dan de rest. Jij hebt moeite met dingen die anderen ‘gemakkelijk’ vinden, zoals spellen of een getal lezen. Het leren van woorden in een vreemde taal of van rijtjes kost jou veel meer tijd. Dat is frustrerend en maakt je misschien onzeker. Veel mensen met dyslexie komen daar pas achter, als zij al op de middelbare school zitten. Weten dat je dyslexie hebt, kan veel rust geven. Nu weet je wat er aan de hand is. Je bent niet dom. Jouw hersenen werken gewoon op een andere manier. Je bent net zo slim als anderen, je snapt dingen even goed. Je hebt alleen moeite met lezen of spelling.

Dyslexietest

Als jij, je ouders of je school denken dat je dyslexie hebt, dan kun je dit laten onderzoeken. Dit onderzoek gebeurt door een dyslexiespecialist. Die kijkt ook welke hulp je nodig hebt. Als uit het onderzoek komt dat je dyslexie hebt, krijg je een ‘dyslexieverklaring’. Daarin staat welke problemen je hebt en of je recht hebt op hulpmiddelen en begeleiding. Met een dyslexieverklaring heb je bijvoorbeeld recht op extra tijd bij een examen. Samen met je ouders en school wordt bepaald welke hulpmiddelen en begeleiding jij nodig hebt.

Omgaan met dyslexie

Als je dyslexie hebt, probeer dan te accepteren dat je lees- en schrijffouten maakt. Dan hoef je niet meer boos te worden op jezelf, maar kun je nadenken over hoe je met je dyslexie omgaat. Er zijn veel vormen van dyslexie. Daardoor werken tips van anderen lang niet altijd ook bij jou. Dat kan heel lastig zijn. Probeer gewoon maar uit welke hulp voor jou handig is.

Dyslexie op school

Op veel scholen zijn er vaste afspraken over de hulp en ondersteuning die dyslectische leerlingen kunnen krijgen. Toch is het verstandig om met je leraren of je mentor te praten over jouw dyslexie. Misschien kun je extra afspraken maken, zodat je goed kunt meekomen met de les. Ook al heb je ‘officieel’ dyslexie, toch kun je op school tegen mensen aanlopen die het niet begrijpen. Sommige klasgenoten vinden bijvoorbeeld dat je boft, omdat je extra tijd krijgt bij toetsen. Probeer je daar niets van aan te trekken. Lees meer over dyslexie op school op de website van OudersOnderwijs.nl.

Tips

  • Schaam je niet voor je dyslexie. Je bent niet minder dan een ander. Wees er juist trots op dat je niet hetzelfde bent als anderen.
  • Laat je niet kleineren vanwege je dyslexie. Jouw hersenen werken gewoon op een andere manier.
  • Vraag om hulp aan je docent of aan klasgenoten. Het is helemaal niet erg als je om hulp vraagt. Hulp bij het lezen of bij het leren van woorden kan juist handig zijn.
  • Misschien is het mogelijk dat je docent de teksten aan je voorleest of ze voor je opneemt, zodat je ernaar kunt luisteren.
  • Vraag je leraren om niet op spelfouten te letten, als dat niet perse nodig is voor dat vak.
  • Op de meeste scholen krijg je extra tijd om je werk of je toets te maken. Vraag ernaar.
  • Misschien mag je op een laptop werken. Dat maakt het soms gemakkelijker om aantekeningen te maken tijdens de les.
  • Vraag om uitleg van een vreemde taal in het Nederlands.
  • Ga vooraan zitten of op een rustige plek in de klas.
Deel dit artikel

Voor jou