Ben je het niet eens met de beslissing die het CJG namens de gemeente heeft genomen over jouw individuele voorziening? Neem dan eerst contact op met je contactpersoon bij het CJG. Wij zullen jouw vragen dan beantwoorden of meer uitleg geven.

Ben je het dan nog niet eens?
Ben je het dan nog niet eens? Stuur dan binnen zes weken na de dag waarop de beschikking is verzonden, een bezwaarschrift aan de Commissie Sociaal Domein, p/a directie Dienstverlening, Postbus 1149, 4801 BC Breda. Vermeld in je bezwaarschrift de datum van de beslissing waartegen je bezwaar maakt, en de reden waarom je bezwaar maakt. Dateer het bezwaarschrift en vermeld je naam, adres telefoonnummer en e-mailadres. Vergeet je handtekening niet.

De commissie behandelt je bezwaarschrift. Je krijgt altijd een bevestiging van ontvangst. Als het nodig is om het bezwaar te verduidelijken, nodigt de commissie je uit voor een gesprek (hoorzitting). Om je hierop voor te bereiden, krijg je de stukken die over het bezwaar gaan thuisgestuurd. Tijdens de hoorzitting mag je jouw bezwaar mondeling toelichten. Je kunt daarvoor iemand meenemen die namens jou spreekt of je helpt bij het gesprek. De beslissing op je bezwaar wordt in principe binnen 10 weken genomen.

Niet eens met de uitspraak: mogelijkheid tot beroep
Het kan zijn dat de commissie je bezwaar niet terecht vindt. Dan wordt je bezwaar ‘ongegrond verklaard’. Ben je het daar niet mee eens, dan kun je in beroep gaan bij de rechtbank.