Als CJG- vrijwilliger ondersteun je een gezin bij het vinden van antwoorden op vragen. Bijvoorbeeld over het opvoeden van kinderen, het organiseren van het huishouden of met het aangaan van sociale contacten. Je biedt ze een luisterend oor en een steuntje in de rug. Het doel van jouw ondersteuning is dat het gezin na verloop van tijd zelfstandig verder kan. De ondersteuning is dus altijd tijdelijk.

Inhoud cursus
In deze cursus leer je:

  • ‘op je handen te zitten’. Dit betekent dat je niet de problemen voor een gezin oplost maar ze helpt dit zelf te doen. Door uit te gaan van hun vraag en eigen kracht
  • hoe je het netwerk van een gezin kunt versterken en inzetten
  • verschillende gespreksvormen en oefent deze met elkaar
  • je eigen ideeën over opvoeden te toetsen aan de uitgangspunten van Positief Opvoeden. Je leert de uitgangspunten van Positief Opvoeden toe te passen zodat je andere ouders een steuntje in de rug kunt bieden bij het opvoeden.

Voor wie
Ouders en opvoeders die als CJG-vrijwilliger lichte opvoedondersteuning in gezinnen willen bieden.

Duur
Vier bijeenkomsten van 2 uur. De laatste bijeenkomst is een individueel gesprek met een van de cursusleiders.

Data en locatie
De volgende cursus start op maandagavond 11 en 25 maart en 1 april 2019.
Tijdstip: 19:30 tot 21:30 uur (inloop vanaf 19:15 uur).  
Locatie: Social Work Breda, Lelystraat 4, Breda

Informatie en aanmelden
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Maaike Crijns. tel: 06-38283526. Of stuur een mail naar: vrijwilligers@cjgbreda.nl